REKAPITULASI SERAPAN ANGGARAN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
Unit Pagu Anggaran (USD) Realisasi (IDR)
IDB GOI Total Cost IDB % GOI % Total Realisasi %
UIN Sumatera Utara 27.829.478,00 7.834.948,00 35.664.426,00 296.254.905.464,00 80,65 44.595.747.549,00 43,12 340.850.653.013,00 72,40
UIN Palembang 25.473.889,00 10.511.392,00 35.985.281,00 353.404.566.873,00 106,72 69.848.638.238,00 50,34 423.253.205.111,00 89,10
UIN Semarang 16.994.444,00 9.270.017,00 26.264.461,00 264.154.131.744,00 117,75 52.943.656.970,00 43,27 317.097.788.714,00 91,46
UIN Mataram 21.428.994,00 8.553.528,00 29.982.522,00 273.683.567.609,00 96,75 46.925.981.460,00 41,56 322.712.195.469,00 81,54
PMU Jakarta 5.265.141,00 442.260,00 5.707.401,00 33.772.784.368,00 48,59 10.548.556.581,00 180,69 44.321.340.949,00 58,83
GRAND TOTAL 91.659.146,00 36.612.145,00 128.271.291,00 1.221.269.956.058,00 100,94 226.965.227.199,00 46,96 1.448.235.183.257,00 85,53
 
Success!