REKAPITULASI SERAPAN ANGGARAN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
Unit Pagu Anggaran (USD) Realisasi (IDR)
IDB GOI Total Cost IDB % GOI % Total Realisasi %
UIN Sumatera Utara 28.066.638,00 7.834.948,00 35.901.586,00 136.036.356.592,00 36,72 43.016.414.875,00 41,59 179.052.771.467,00 37,78
UIN Palembang 25.643.889,00 10.511.392,00 36.155.281,00 245.720.842.350,00 73,71 68.500.187.988,00 49,37 314.221.030.338,00 65,84
UIN Semarang 17.164.444,00 9.270.017,00 26.434.461,00 194.560.797.072,00 85,87 53.054.768.080,00 43,36 247.615.565.152,00 70,96
UIN Mataram 21.598.994,00 8.553.528,00 30.152.522,00 211.146.872.412,00 74,06 46.432.453.660,00 41,12 257.579.326.072,00 64,72
PMU Jakarta 5.280.981,00 442.260,00 5.723.241,00 31.624.827.908,00 45,37 7.669.907.666,00 131,38 39.294.735.574,00 52,01
GRAND TOTAL 92.339.146,00 36.612.145,00 128.951.291,00 819.089.696.334,00 67,20 218.673.732.269,00 45,25 1.037.763.428.603,00 60,97
 

 

 

 

 

 


Warning: include(../footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sipra329/public_html/realisasi-unit/index.php on line 701

Warning: include(../footer.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sipra329/public_html/realisasi-unit/index.php on line 701

Warning: include(): Failed opening '../footer.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/sipra329/public_html/realisasi-unit/index.php on line 701