Project Glossary
NOD
Notification of Disbursement
Notification of Disbursement adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak pemberi pinjaman dalam sebuah proyek sebagai persetujuan atas Withdrawal Application yang diajukan oleh pihak penerima pinjaman. Dengan dikeluarkannya NOD, anggaran dapat dicairkan oleh kas negara.