Project Glossary
Angker
Angker
adalah media untuk mengikat dalam suatu sambungan beton pracetak.