Project Glossary
PA
Pengguna Anggaran
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.